Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Do kogo jest skierowany program?

Mieszkanie bez wkładu własnego jest kolejnym programem po Rodzina na Swoim czy też Mieszkanie dla Młodych wspierających sprzedaż i dostępność kredytów hipotecznych. Skierowany jest do osób, które chcą sfinansować kupno nieruchomości kredytem, ale nie mają środków na wymagany wkład własny. Do tej pory, aby uzyskać kredyt hipoteczny w banku trzeba było dysponować wkładem własnym w wysokości min. 10-20 procent (w zależności od banku). Nowy program wprowadzony 27 maja 2022 roku rozwiązuje ten problem. Wkład własny wymagany do tej pory objęty jest teraz gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

Dodatkowym atutem tego programu jest tzw. spłata rodzinna co pozwala na umorzenie nawet 60 tys. kredytu. Z założenia spłata rodzinna ma wspierać dzietność polskich rodzin.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?


Z programu mogą skorzystać osoby które nie mają prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego. Ustawodawca przewidział tu wyjątek dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. Rodziny posiadające 2 dzieci mogą być właścicielami mieszkania o metrażu do 50 m2, troje dzieci pozwala na wcześniejsze posiadanie mieszkania z metrażem do 75 m2, czworo dzieci nie większe niż 90 m2. Rodzina posiadająca min pięcioro dzieci może wcześniej posiadać mieszkanie z dowolnym metrażem.

Dodatkowym warunkiem do uzyskania kredytu jest brak przekazania darowizny domu lub mieszkania na rzecz członka rodziny w przeciągu 5 ostatnich lat liczonych od daty złożenia wniosku.

Jaką nieruchomość możemy skredytować tym programem?

Kredyt bez wkładu własnego możemy przeznaczyć na sfinansowanie własnych celów mieszkaniowych tzn.:

- zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny i wtórny)

- budowę domu w systemie gospodarczym lub z generalnym wykonawcą

- zakup działki w przypadku budowy domu

- koszty remontu i wykończenia zakupionej nieruchomości (w zależności od banku).

Czy każde mieszkanie można skredytować przy pomocy tego programu?

Tak jak przy wcześniejszych programach obowiązuje tutaj limit cenowy mieszkania. Limity te dotyczą rynku pierwotnego i wtórnego. Są one różne w zależności od województwa.

W 3 kwartale 2022 roku obowiązujące limity w województwie podlaskim wynoszą:

Nazwa województwa

Lokalizacja nieruchomości

Limit uwzględniający współczynnik 1,3 (art. 4, ust.2, pkt.1) (w zł)

Limit uwzględniający współczynnik 1,2 (art.4, ust.2, pkt.2) (w zł)

Podlaskie

miasto Białystok

7 508,15

6 930,60

gminy sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów

7 508,15

6 473,10

pozostałe

6 516,90

6 473,10

Legenda

 • współczynnik 1,2 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą, lub którego nabycie nie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.
 • współczynnik 1,3 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków:
  • ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca jest pierwszym nabywcą, i którego nabycie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, albo
  • stanowiących wkład budowlany

Aktualne limity można sprawdzić na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod linkiem:

https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/zabezpieczenie-kredytu/gwarancja-wkladu-wlasnego/#c24459

Podstawowe założenia programu

.- Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup mieszkania. Gwarancja ta zastępuje wymóg wymaganego wkładu własnego i nie może stanowić mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków na które zaciągany jest kredyt.

- Minimalny okres kredytu to 15 lat

- Kredyt może być udzielony tylko w walucie polskiej

- Program jest połączony jest z spłatą rodzinną. Przysługuje ona, jeśli w trakcie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie i kolejne dziecko. (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego)

- Określone są limity cenowe na mieszkania i domy objęte programem

- Kredyt bez wkładu własnego udzielają banki, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospdarstwa Krajowego.

Aktualna lista banków objętych programem:

 1. Bank Pekao S.A.
 2. PKO Bank Polski S.A.
 3. Alior Bank S.A.
 4. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 5. Santander Bank Polska S.A.
 6. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 8. BPS S.A.

Zgodnie z ustawą o kredyt gwarantowany w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie się można ubiegać maksymalnie do dnia 31 grudnia 2030 roku. Na realizację tego programu w BGK został utworzony specjalny Rządowy Fundusz Mieszkaniowy zasilany pieniędzmi z budżetu państwa.

Do obsługi tego programu został powołany Rodzinny Fundusz Mieszkaniowy w ramach BGK, który będzie kontrolował dostępne w danym roku środki. Poniżej planowana wysokość wsparcia w ramach programu w danym roku:

 • 2022 rok – 100 000 000 zł,
 • 2023 rok – 200 000 000 zł,
 • 2024 rok – 500 000 000 zł,
 • 2025 rok – 700 000 000 zł,
 • 2026 rok – 900 000 000 zł,
 • 2027 rok – 1 200 000 000 zł,
 • 2028 rok – 1 400 000 000 zł,
 • 2029 rok – 1 650 000 000 zł,
 • 2030 rok – 1 850 000 000 zł,
 • 2031 rok – 2 000 000 000 zł,
 • 2032 rok – 2 150 000 000 zł.

Niestety, mocno promowany rządowy program nie odniósł do tej pory sukcesu. Powodem tego jest brak zdolności kredytowej klientów wynikający ze wzrostu stóp procentowych i nowej rekomendacji KNF. Jedną nz najważniejszych zmian mówi o tym, że w przy wyliczaniu zdolności kredytowej klientów banki mają brać pod uwagę zmianę poziomu stopy procentowej o nie mniej niż 5 pp. a nie, jak to było wcześniej – 2,5 pp.

Drugim powodem jest fakt, że limity ustawowe mieszkań często odbiegają od średnich cen transakcyjnych w największych miastach.

Podsumowując dla kogo kredyt bez wkładu własnego jest dobrym rozwiązaniem? Nad zaciągnięciem tego kredytu powinny się zastanowić osoby które, nie dysponują żadnymi oszczędnościami i ze względu na brak wpłaty własnej do tej pory były skazane na wynajem czy też mieszkanie z rodziną.

Pomyśleć o tym programie powinny też osoby, które mają w planach narodziny dziecka. Da im to możliwość umorzenia części kredytu dzięki spłacie rodzinnej.

Jan Iwaniuk

Doradca finansowy

KORONA Nieruchomości